Zarząd Klubu

Prezes Zarządu:

Ilona Piwowarczyk

Vice Prezes d/s Edukacji:

Tomasz Łuczak

Vice Prezes d/s PR:

Andrzej Rataj

Vice Prezes d/s Członkowskich:

Claudia Bielas

Sekretarz:

Piotr Ziemski

Skarbnik:

Dawid Kałuża

Dyrektor d/s Administracyjnych:

Mateusz Bielas

Wcześniejszy Prezes:

Tomasz Wrzeszczyński